Chính sách bảo mật

Cách chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân

Bình luận

Khi bạn truy cập vào trang web và để lại bình luận dưới các bài đăng trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu được hiển thị trong bình luận của bạn (ý kiến của bạn), cũng như địa chỉ IP mà bạn đã truy cập. Hệ thống của chúng tôi cũng sẽ lưu lại chuỗi thao tác của bạn trên trình duyệt để phát hiện và ngăn chặn spam.

Cookies

Cookies là một phần trong hệ thống lưu trữ dữ liệu của website bos17.com. Cookies được sử dụng để lưu trữ ngắn hạn hoặc dài hạn các thông tin và thao tác của người dùng trên website này. Những thông được cookies lưu trữ có thể là:

  • Thông tin đăng nhập của bạn
  • Lịch sử thao tác của bạn
  • Dữ liệu cá nhân của bạn

Nhúng nội dung từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web bos17.com có thể bao gồm các nội dung số được nhúng tư nhiều nguồn khác nhau như video, hình ảnh,… Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cách giống hệt như khi bạn truy cập đã truy cập trang web khác.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Các dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được sử dụng nội bộ một cách cẩn mật và nghiêm túc. Bạn sẽ được đảm bảo rằng những thông tin của mình sẽ được bảo mật và không chia sẻ với bất kỳ bên thứ 3 nào

Hoặc thông tin của bạn sẽ được chia sẻ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền dưới sự yêu cầu của pháp luật.

Dữ liệu của bạn được lưu trữ trong bao lâu

Các thông tin về đường truyền và các thao tác trên website sẽ được lưu trữ vô thời hạn.

Các thông tin cá nhân người dùng cung cấp có thể được xóa bỏ khi người dùng yêu cầu.

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu của mình

Đối với các dữ liệu về thông tin cá nhân, bạn có quyền:

  • Yêu cầu xóa bỏ hoặc ngừng lưu trữ
  • Thay đổi thông tin cá nhân
  • Yêu cầu nhận bản sao dữ liệu cá nhân