Hướng dẫn cách trả về số 0 xe côn tay đơn giản và an toàn

Để vận hành thành thạo một chiếc xe côn tay bao gồm cách trả về số…