Phát mãi tài sản là gì? Quy định và thủ tục phát mãi tài sản mới nhất

Thuật ngữ “phát mãi tài sản” được sử dụng nhiều trong ngành tài chính ngân hàng.…