Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với trang web: https://bos17.com – Trang tin tức tổng hợp hữu ích

Cách chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân

Bình luận

Khi bạn truy cập vào trang web và để lại comment trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu comment, cũng như địa chỉ IP mà bạn đã truy cập và chuỗi thao tác người dùng trình duyệt để phát hiện đó có phải spam hay không?

Sau khi phê duyệt nhận xét của bạn, ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị công khai trong phần comment.

Phương tiện truyền thông

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên những hình ảnh có bao gồm dữ liệu nhúng vị trí. Bất kỳ ai truy cập trang web đều có thể tải xuống và trích xuất vị trí từ hình ảnh trên trang web của chúng tôi.

Cookies

Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể lựa chọn thao tác lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookie (nếu muốn). Đây là cách thức hữu ích cho bạn không phải điển lại thông tin chi tiết nếu lần sau bạn để lại những bình luận khác. Dữ liệu cookie này sẽ được lưu trữ trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của trang web, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie của chúng tôi hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu trữ thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị trên màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình được lưu trữ trong một năm. Nếu bạn chọn thao tác “Ghi nhớ”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ được lưu trữ trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài tin tức, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ cho biết ID bài đăng của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Chúng sẽ hết hạn sau 1 ngày.

Nhúng nội dung từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web chúng tôi có thể bao gồm nội dung được nhúng như video, hình ảnh,… Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cách giống hệt như khi bạn truy cập đã truy cập trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu từ bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi bên thứ ba hay giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm cả việc theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Các dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được sử dụng nội bộ một cách cẩn mật hoặc sẽ được chia sẻ cho bên thứ 3 nhằm mục đích nghiên cứu của chúng tôi. Nhưng bạn sẽ được đảm bảo rằng những thông tin của mình sẽ được đảm bảo bởi hợp đồng chặt chẽ với bên thứ 3.

Hoặc thông tin của bạn sẽ được chia sẻ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi được yêu cầu.

Dữ liệu của bạn được lưu trữ trong bao lâu

Nếu bạn để lại nhận xét nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này để chúng tôi có thể nhận thấy và phê duyệt bất kỳ nhận xét tiếp theo nào một cách tự động thay vì liệt kê chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với những người dùng đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Chúng tôi cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét trên bài viết, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho các mục đích quản trị, pháp lý hoặc bảo mật.